Tip os

Kunstværk: Laven-borgere i farver

Samtlige 406 indbyggere i Laven får deres unikke platte i nyt kunstværk
14. januar 2016, 07.09

LAVEN »Farveklaviatur til Laven« er titlen på et kommende kunstværk i Laven, som Aarhus-kunstneren Birgitte Ejdrup Kristensen står bag.

Værket involverer samtlige borgere i Laven, da det kommer til at bestå af 406 forskellige platter, hvilket svarer til antallet af indbyggere i landsbyen.


Borgerforenings initiativ

Det er Laven Borgerforening, som har taget initiativ til kunstværket, og Silkeborg Kommune bakker op om projektet med et bidrag på 15.000 kroner.

- Det er et meget anderledes projekt, og vi synes, at det er spændende, at man på denne måde inddrager alle borgerne i et lokalområde i et kunstværk, siger formand for kultur-, fritids- og idrætsudvalget, Gitte Willumsen (V) om baggrunden for kommunens økonomiske støtte, som først og fremmest skal gå til formidling og præsentation af projektet.


180.000 kroner

I alt ventes »Farveklaviatur til Laven« at koste 180.000 kroner. Borgerforeningen regner også med støtte fra Statens kunstfond, kulturudviklingspuljen i Aarhus Kommune samt fra private fonde. Og så er der lagt op til, at kunstneren, Birgitte Ejdrup Kristensen, stiller sin arbejdsindsats gratis til rådighed.

De 406 unikke platter, som det samlede kunstværker kommer til at bestå af, bliver udformet med udgangspunkt i spørgeskema-undersøgelser til samtlige beboere i Laven.

De enkelte platter bliver farvelagt efter en udregning, som bygger på borgernes besvarelser.

Denne måde at arbejde på et inspireret af den schweiziske kunstner Le Corbusier, som i 1959 skabte et farveklaviatur ud fra tanken om, at farver har psykologisk og fysisk indflydelse på mennesker.

Når »Farveklaviatur til Laven« er færdigt, vil det blive udstillet i Laven. Og derefter vil de enkelte platter blive solgt.


Ordet er dit